nedjelja, 02 Mart 2014 02:11

„FCL – Fabrika cementa Lukavac“ Lukavac

Učinkovit business i poslovan razvoj u harmoniji sa lokalnom zajednicom, kredo je koji Fabrika cementa Lukavac dosljedno njeguje, unapređuje i razvija. Naravno, dokazujući u svakoj prilici iznimne kvalitete društveno odgovorne kompanije.

Smatramo da je otvoren dijalog osnovni preduslov za dobar suživot fabrike i grada. Pored toga što aktivno sudjelujemo u projektima koji pomažu razvoj lokalne zajednice, a naročito u projektima, koji uključuju rad sa djecom i za djecu, kroz različite aktivnosti poput organizovanja dana otvorenih vrata za građane, obilaske fabrike za učenike i studente, predstavnike vlasti i institucija, nastojimo transparentno i direktno prezentovati našu fabriku, tokove proizvodnje, poduzete i planirane mjere očuvanja okoliša.

Planovi i projekti FCL-a, nikad nisu bila nepoznanica za lokalnu, kantonalnu i širu zajednicu. Nebrojeno puta smo se uvjerili u to da upravo ta sinergija sa institucijama, vladinim i nevladinim sektorom, ekološkim udruženjima, školama, zdravstvenim, sportskim, kulturnim i ostalim institucijama, predstavlja siguran put da se harmonizuju poslovne aktivnosti kompanije, ali istovremeno pomogne i poboljša život Lukavčana. Primjerice, u okviru sada već tradicionalne manifestacije „Dan otvorenih vrata“, FCL širom otvara kapije sa svoje Lukavčane, građane Tuzlanskog kantona, a posebno za najmlađe i omladinu, što je svojevrsna prilika za upoznavanje sa aktivnostima fabrike i proizvodnim procesom uz pomoć najmodernijih postrojenja.

 

Uređenje centralnog gradskog parka, postavljanje totem sata na jednoj od lukavačkih raskrsnica, koja je prozvana jednom od najljepših ulica u gradu, rekonstrukcija lokalnog obdaništa, samo su dio projekata, te sastavni dio misije i nastojanja FCL za harmoničnu koegzistenciju sa lokalnom sredinom. FCL na tome neće stati, nego će se i dalje dokazivati kao društveno odgovorna i socijalno senzibilizirana kompanija.

Aktuelno

Ostale aktuelnosti