Društveno odgovorne kompanije

„FCL – Fabrika cementa Lukavac“ Lukavac Učinkovit business i poslovan razvoj u harmoniji sa lokalnom zajednicom, kredo je koji Fabrika cementa Lukavac dosljedno njeguje, unapređuje i razvija. Naravno, dokazujući u svakoj prilici iznimne kvalitete društveno odgovorne kompanije. Smatramo da je otvoren dijalog osnovni preduslov za dobar suživot fabrike i grada. Pored toga što aktivno sudjelujemo u…

Aktuelno

Ostale aktuelnosti