ORGANI UDRUŽENJA

RUKOVODSTVO UDRUŽENJA POSLODAVACA U TK 

 

1.    Vinko M. Ćuro, predsjednik

(suvlasnik „PROMO-EXPO“ d.o.o. Tuzla, predsjednik MPF „PERSPEKTIVE“ Sarajevo i vlasnik „PROMO-GLOBAL“ d.o.o. Zagreb) 

2.    Izet Imamović, predsjednik Skupštine

(predsjednik uprave „FABRIKA CEMENTA LUKAVAC“ d.d. Lukavac) 

3.    Faik Muhić, predsjednik Nadzornog odbora

(advokat, vlasnik advokatske kancelarije „MUHIĆ I DR.“ d.o.o. Tuzla)

  

DELEGACIJA UP TK U EKONOMSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU TK

 

1.    Ramiz Karić

(direktor „HERCEG“ d.o.o. Srebrenik) 

2.    Izet Imamović

(predsjednik uprave „FABRIKA CEMENTA LUKAVAC“ d.d. Lukavac) 

3.    Vinko M. Ćuro

(suvlasnik „PROMO-EXPO“ d.o.o. Tuzla, predsjednik MPF „PERSPEKTIVE“ Sarajevo i vlasnik „PROMO-GLOBAL“ d.o.o. Zagreb) 

4.    Faruk Širbegović

(vlasnik i predsjednik Uprave „ŠIRBEGOVIĆ GRUPA“ d.o.o. Gračanica)

Aktuelno

Ostale aktuelnosti