O udruženju

Udruženje poslodavaca u Tuzlanskom kantonu / županiji osnovano je 27. 05. 2004. godine.

Osnivači Udruženja bili su: Miralem Jahić, "PROGRES" Kladanj; Vinko Ćuro, "PROMO International" grupa Tuzla; Mirsad Novalić, "KULA" Gradačac; Drago "Jurić", "MLIN HUSINSKI RUDAR" Ljubače - Tuzla;Sead "Rešidbegović", "TEHNO - BIRO" Tuzla; Zikrijah Hadžimehmedović, "PRINTCOM" Tuzla; Enes Memić, "EM - ONIX" Lukavac; Reuf Sokolović, "KOKO DŽADA" Gračanica; Tatjana Gajić, "ADVOKATSKA KANCELARIJA GAJIĆ" Tuzla; te Senad Džambić, "BINGO" Tuzla; Murat Pezić, "ALLPAM" Tuzla; Sakib Hajdarević; Nurdin Peštalić, "INMER" Gradačac; Adnan Aliefendić; Besnik Ismaili "TEBEIS KOMERC" Tuzla;  Nezir Kukić i  Sead Džafić, "UNIS TOK" Kalesija.

Prvi predsjednik Skupštine Udruženja bio je gospodin Muharem Salihbašić, vlasnik i direktor "VEGA FRUIT" d.o.o. Doboj Istok. Prvi predsjednik Upravnog odbora bio je gospodin Miralem Jahić, suvlasnik "PROGRES" d.d. Kladanj, a prvi potpredsjednici: gospodin Vinko Ćuro, osnivač i generalni direktor "PROMO International" grupe d.o.o. Tuzla i gospodin Drago Jurić, suvlasnik i direktor "MLIN HUSINSKI RUDAR" d.d. Ljubače - Tuzla. Za predsjednicu prvog Nadzornog odbora, izabrana je advokat Tatjana Gajić iz Advokatske kancelarije GAJIĆ Tuzla.

Misija Udruženja je:

Ujedinjavanje stručnih, kreativnih i materijalnih resursa poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona / županije, u cilju promocije interesa, mogućnosti, ciljeva i napornog rada za stvaranje uslova za produktivno privređivanje i zapošljavanje te kvalitetan život svih građana na području Tuzlanskog kantona / županije.

Udruženje poslodavaca u Tuzlanskom kantonu / županiji daje veliki doprinos razvoju dijaloga -prioritetno sa Vladom Tuzlanskog kantona i Savezom samostalnih sindikata TK - kao ekonomsko-socijalnim partnerima, te sa svim drugim relevantnim organima i institucijama nadležnim i odgovornim za ekonomski i društveni razvoj Tuzlanskog kantona.

Članovi rukovodstva Udruženja aktivni su i u djelovanju Udruženja poslodavaca Federacije BiH kao, Asocijacije poslodavaca BiH kao i brojnih drugih domaćih i međunarodnih organizacija, asocijacija i projekata.

Svoju revitalizaciju i novu razvojnu fazu djelovanja, Udruženje pokreće sredinom 2013. godine. Postavljeni su jasni glavni ciljevi djelovanja: imati 635 članova do sredine 2015. godine, te snažno utjecati na pokretanje novog razvojnog i investicijskog ciklusa na području Tuzlanskog kantona a posredno i na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Sredinom 2014. godine, Udruženje će obilježiti 10 godina postojanja i djelovanja.

Udruženje je otvoreno za članstvo i aktivno djelovanje svih poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona, kao i za partnerski odnos sa svim zainteresiranim organizacijama i institucijama.

Pridružite nam se !

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti