Posljednja aktuelnost

 • SAOPĆENJE ZA JAVNOST (16/14) U POVODU AKTUELNE EKONOMSKE I SOCIJALNE SITUACIJE U TK
  Udruženje poslodavaca Tuzlanskog kantona poziva aktuelnu Vladu TK da, paraleleno sa poduzimanjem koraka na rješavanju problema radnika posrnulih preduzeæa u TK, hitno formira Savjet za ekonomski razvoj kako bi se nagomilani ekonomski problemi konaèno poèeli rješavati sistematski, u kontinuitetu i dugoroèno. Formiranje Savjeta za ekonomski razvoj Tuzlanskog kantona, Udruženje poslodavaca je predlagalo i 2013. godine ali Vlada TK u prošlom sazivu za takve i sliène prijedloge nije imala sluha. Kako je oèigledno da se, protokom vremena, ekonomski i privredni problemi nagomilavaju, a situacija se zabrinjavajuæe usložnjava, i aktuelna i sve buduæe Vlade moraju shvatiti i prihvatiti da se kritièna masa i struktura intelektualnih i struènih kapaciteta mora dovesti na nivo koji æe biti sposoban odgovoriti izazovima nove ekonomije i dinamiènih tržišnih promjena kao i kulminirajuæim socijalnim potrebama i opravdanim zahtjevima graðana. Priroda složenosti ekonomske i socijalne situacije je takva da (više) ni jedna Vlada nije u stanju samostalno rješavati nagomilane…

Aktuelno

Ostale aktuelnosti

Društveno odgovorne kompanije

 • „FCL – Fabrika cementa Lukavac“ Lukavac
  Učinkovit business i poslovan razvoj u harmoniji sa lokalnom zajednicom, kredo je koji Fabrika cementa Lukavac dosljedno njeguje, unapređuje i razvija. Naravno, dokazujući u svakoj prilici iznimne kvalitete društveno odgovorne kompanije. Smatramo da je otvoren dijalog osnovni preduslov za dobar…
Ostale kompanije

Najbolji TK proizvodi

 • „IMEL“ Lukavac
  Specijalizovano osoblje. Brz odziv. Kvalitetna usluga. U skladu sa zahtjevima tržišta i organizacionom šemom, IMEL Lukavac nudi niz različitih usluga svrstanih u dvije osnovne kategorije: Informaciono – tehničke usluge i Poslovno – konsultantske usluge.
 • „HELIOPLAST“ Gračanica
  Plastična ambalaža iz HELIOPLASTA definiše standarde pakovanja u sektorima pakovanja hrane. Veliki broj novih patenata, razvoj proizvoda od ideje do krajnjeg proizvoda te prepoznatljivost naših proizvoda, svjedoci su naše inovativnosti i kreativnosti. Naše besprijekorno brizganje sistemom “know-how”, u kombinaciji sa…
 • „MENPROM“ Tuzla
  «Menprom» danas predstavlja dinamično, savremeno preduzeće. Od prvog proizvoda do danas plasirali smo široku paletu zdravih, ukusnih proizvoda proizvedenih posebnom pažnjom i po jedinstvenim recepturama. Na stalno rastuće zahtjeve za bezbjednošću hrane odgovaramo uvođenjem Međunarodnog standarda ISO 22 000-2005, u…
Ostali proizvodi

Mi na društvenim mrežama